2016(e)ko ekainaren 21(a), asteartea

MURRIZKETA GEHIAGORIK EZ EUSKAL ESKOLA PUBLIKOAN / NO A LOS NUEVOS RECORTES

@EHIGE1
[eus]Hezkuntza arloan gastu publikoa arrazionalizatzeko premiazko neurriak ezartzen dituen apirilaren 20ko 14/2012 Lege-Errege-Dekretuak, aldaketa garrantzitsuak ekarriko ditu EAEko ikastetxe publikoetako irakasleen lan-baldintza, ratio eta ordezkapenetan.
Apirilaren 14ko 68/2016 sententziak, goian aipatutako Errege Dekretuaren konstituzionaltasuna konfirmatzen du eta berau aplikatzera derrigortzen du Eusko Jaurlaritza. Neurri hauek irakasleen eskola-ordu eta ordezkapenak egiteko irizpideei eragiten die nagusiki.
Oraindik ezagutzen ez ditugun arren Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura sailak hartuko dituen erabakiak, badakigu eragin negatiboa izango dutela irakasle kopuruan eta ordezkapenak egiteko epeetan. Guzti horrek eragin nabaria izango du Euskal Eskola Publikoaren kalitatean.
Egoera hau salatzeko “EUSKAL ESKOLA PUBLIKOA, GAUR, BIHAR” egistasmoaren sortzaileak (BIHE-EHIGE-SAREAN) adieazpen hau argitaratu dute


[cas]El Real Decreto-ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo, supone una modificación importante en las condiciones laborales del profesorado, las ratios y las sustituciones de los centros públicos del País Vasco.

La sentencia 68/2016 de 14 de Abril, confirma la constitucionalidad de las medidas previstas en el Real Decreto antes citado, y por lo tanto obliga al Gobierno vasco a su aplicación. Estas medidas afectan principalmente a las horas lectivas del profesorado y los criterios de sustituciones. Aunque todavía no se conocen las medidas concretas que baraja el Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura sobre la incidencia de esta sentencia, no hay dudas de que las dotaciones de profesorado y los plazos para realizar sustituciones en los centros públicos se verán muy negativamente afectadas. Todo ello redundará claramente en la calidad de la Escuela Pública Vasca.

Para denunciar esta situación las asociaciones BIHE, EHIGE y SAREAN que componen el colectivo “EUSKAL ESKOLA PUBLIKOA, GAUR BIHAR” han publicado este documento.


2016(e)ko ekainaren 17(a), ostirala

ESKOLAZ KANPOKO EKINTZAK 2016-2017 / EXTRAESCOLARES


[eus-2016-17 ikasturtean aterako diren eskolaz kanpoko ekintzak taulan ageri direnak izango dira.
Taulan agertzen ez direnak jende faltagatik BERTAN BEHERA geratu dira.
Norbaitek beste ekintzaren batean izena eman nahiko balu, irailean, oraindik tokia dagoen ekintzatan izena emateko aukera zabalduko da ( GEaren bazkide izan behar da)
Eskola kirolerako izen- ematea irailean egingo dela gogorarazten dizuegu.]


[cas-Las extraescolares que se impartirán el curso 2016-17, serán las que aparecen en la tabla.
Las actividades que no aparecen NO HAN SALIDO por falta de alumnado.
Si alguien quisiera dar el nombre en alguna otra actividad, en septiembre tendrá la opción de apuntarse en las que todavía haya sitio ( hay que ser socio/a del AMPA).
Os recordamos que la inscripción para el deporte escolar se hará en septiembre.]
BITERI-OLIBET
 
Eguerditan/Mediodías

Astelehena
Lunes
Asteartea
Martes
Asteazkena
Miércoles
Osteguna
Jueves
Ostirala
viernes
12:30-13:30
Plastika 2

Antzerkia/Teatro2

Xakea2
Zumba
Txiki-tximeleta (OLIBET)
Gitarra
Yoga (1+2)
Argazkilaritza/
Fotografía
13.55-14:55
Plastika 1A
(LH2)

Antzerkia/Teatro1
Plastika1B
(LH2-3)

Xakea1
Plastika1D
(LH1)
Txalaparta LH3

gitarra
Ingeles dibert


Txalaparta
HH5-LH1-2
Arratsaldez/ Tardes

Astelehena
Lunes
Asteartea
Martes
Asteazkena
Miércoles
Osteguna
jueves
Ostirala
Viernes
16:45-17:45


Judoa (1)
Judoa (1)MARKOLA


Eguerditan/Mediodías

Astelehena
Lunes
Asteartea
Martes
Asteazkena
Miércoles
Osteguna
jueves
Ostirala
viernes
12:30-13:30
Antzerkia2/Teatro2

Ingelesa2A LH3-4
Xakea(1+2)

Ingelesa2B
LH5-6
Txalaparta  (1+2)

Ingelesa2A LH3-4

Ingelesa2B
LH5-6
Mekanografia
13.55:14:55
Antzerkia1/Teatro1
Txiki-tximeleta

Ingelesa 1

Ingeles  dibe

Ingelesa 1
Aloha
Plastka 1

Arratsaldez/Tardes

Astelehena
Lunes
Asteartea
Martes
Asteazkena
Miércoles
Osteguna
Jueves
Ostirala
viernes
16:45-17.45
Judoa  (1)  90´Judoa  (2)  90´