2017(e)ko uztailaren 26(a), asteazkena

2017(e)ko uztailaren 17(a), astelehena

PRENTSA OHARRA EHIGE ETA HEIZE

  @EHIGE1 @BaikaraF  

EHIGE eta HEIZEren iritzia Ikastetxe eta Plangintza ataleko zuzendari berriaren izendapenaren inguruan

Euskal Eskola Publikoa gaur, bihar ekimena osatzen dugun elkarteok – HEIZE (SAREAN + BIHE) eta EHIGE – Hezkuntza Sailak hartutako azken erabakiaren inguruko iritzia plazaratu nahi dugu idazki honen bitartez.

Hezkuntzak Saileko Ikastetxe eta Plangintza ataleko zuzendari berriaren izendapenaren inguruan, honako hau adierazi nahi dugu:
Ikastetxe publikoen kudeaketa egokia egiteko, ikastetxe publikoen “errelatoa” ezagutu beharra oinarrizko ezagutzatzat jotzen dugu eta kasu honetan hori ez dela betetzen begi bistakoa da
Ulertezina iruditzen zaigu eta kezka eta harridura sortzen digu irakaskuntza publikoarekin zerikusirik ez duen pertsona baten izendapena burutzea eta are gehiago izendatuaren ibilbide profesionala sare publikotik at garatu izan denean, itunpeko sarean, alegia.
Bideak erakutsiko du hartutako erabakiek eta erakutsitako jarrerek zein bide egingo duten guk gure aldetik, izendapenarekiko adierazitako erabateko desadostasunaren gainetik elkarlanean aritzeko prestutasuna adierazten dugu eta baita hartzen diren erabakien jarraipena egiteko konpromisoa ere. Gogora ekarri nahi dugu beste eginkizun batzuen artean zuzendaritza horri dagokiola hezkuntza-itunen proposamena egitea.
Geroz eta ageriago geratzen ari da Hezkuntza Sistema Publikoak bere kudeaketarako baliogarri izango lukeen antolaketa berri baten inguruko eztabaida ekidin ezina gertatuko dela. Euskal Eskola Publikoak, sare publikoaren alde, modu nabarmen eta argian jokatuko duen egitura eta eragileen bateratzea behar du.
Bukatzeko, Hezkuntza saileko sailburu eta arduradun izan diren guztiei esan genien eta esaten diegun bezala, Euskal Eskola Publikoaren aldeko apustu tinkoa egitea herri-apustu bikainena egitea da, sare publikoak bakarrik bermatuko baitu euskal herritar guztien eskolaratze, hobetze eta arrakastarako eskubidea.

Posición de EHIGE y HEIZE respecto al nombramiento del nuevo Director de Centros y Planificación

Las organizaciones que componemos Euskal Eskola Publikoa, gaur bihar – HEIZE (SAREAN + BIHE) y EHIGE –, queremos por medio de esta nota de prensa mostrar nuestra posición con respecto al nombramiento del nuevo Director de Centros y Planificación.
Entendemos que para poder realizar una gestión eficaz y eficiente de los centros públicos es esencial el conocimiento profundo de los mismos, conocimiento que consideramos en el caso al que nos referimos, no se da.
Nos es incomprensible y nos crea muchas dudas y una gran sorpresa el hecho de que alguien ajeno a la enseñanza pública haya sido nombrado para este cometido, sabiendo además que toda su trayectoria profesional se ha desarrollado en la red privada-concertada.
La gestión diaria nos mostrará la actitud con la que se abordará la gestión de los centros públicos y nos demostrará por medio de las decisiones adoptadas que camino quiere adoptar el Departamento de Educación. Nosotros, por nuestro lado, más allá de expresar nuestra absoluta disconformidad con el nombramiento, mostramos nuestra disposición al diálogo y al entendimiento así como nuestro firme compromiso de realizar un seguimiento de las decisiones que se vayan adoptando. A modo de apunte recordar solamente que entre las funciones de esta Dirección se encuentra asimismo la de proponer la planificación de los Conciertos Educativos.
La necesidad de abrir un debate acerca de la necesidad de una nueva organización o ente que favorezca el desarrollo del Sistema Público es una realidad a la que no podemos ser ajenos, es por esto por lo que es necesario el trabajo en común de todos los actores que apuestan de manera clara por la enseñanza pública.
Para finalizar, tal y como se lo hemos hecho saber a todos los consejeros/as y responsables de educación de los últimos años, es más necesaria que nunca una apuesta clara a favor de la enseñanza pública ya que creemos que es la mejor apuesta que como país podemos realizar porque es la red pública la que garantiza desde los poderes públicos el derecho a la educación de todos y de todas.2017(e)ko uztailaren 10(a), astelehena

Kezka izendapen berriarekin / Preocupación por el nombramiento.


  #koldomitxelenalhi
Koldokide guraso elkartetik gure kezka adierazi nahi dugu hezkuntza sailan izendatu berri duten ikastetxe eta plangintza zuzendaritza buruarekin. Beldur gara itunpeko ikastetxe batetik datorren pertsona delako eta ez sistema publikoan aritutakoa.
Hori dela eta bat egiten dugu Steilas sindikatuak egiten duen salaketarekin.
Informazio gehiago: El Diarion argitaratuko albistea.Desde Koldokide queremos mostrar nuestra Preocupación por el nuevo nombramiento del departamento de dirección de centros y planificación. Preocupación porque proviene del sistema concertado y no de haber trabajado en centros públicos. Por ello nos sumamos a la denuncia que ha realizako el sindicato de enseñanza Steilas.
Más información: Noticia publicada en El Diario.